Bons
Abona’t a Alaquàs

FEM COMERÇ, FEM POBLE.

Aquesta campanya és una iniciativa de l’Ajuntament d’Alaquàs en col·laboració amb Comerciants Associats d’Alaquàs, CAdA.

Els Bons de la Campanya Abona’t a Alaquàs tenen per objecte potenciar el consum, mitjançant la compra física de les persones usuàries, en el comerç de proximitat del municipi d’Alaquàs.

Es posen a la disposició dels clients 570* bons comerç de 100 euros que es poden adquirir per 50€

*70 dels quals es podran adquirir de forma presencial (només per a alguns col·lectius) en l’Agència de Desenvolupament Local de l’Ajuntament d’Alaquàs segons les bases de participació que pots llegir aci:
bases de la campanya.

Informació per al  Comerç

Quins comerços poden participar

Comerços que exercisquen la seua activitat amb caràcter permanent, en un establiment, instal·lació o local del municipi d’Alaquàs.

Els comerços han de disposar de (almenys) un dispositiu de cobrament TPV amb banda per a la lectura de les targetes en funcionament.

Quins comerços estan exclosos

Comerç al detall de medicaments i productes sanitaris, en virtut del Reial decret legislatiu 1/2015.

Comerç al detall de tabacs o productes del tabac, en virtut de la Llei 28/2005.

Establiments expenedors de loteries i productes d’apostes i altres jocs.

Salons recreatius i de joc.

Comerç al detall de combustibles de totes classes.

Comerç al detall de productes alimentaris major de 120 m².

Establiments d’activitats que es troben recollides en els epígrafs dels IAE 671, 672, 673, 674 i 675.

Quin termini tindran els clients per a comprar amb el bo Abona't a Alaquàs

Els clients podran comprar amb la targeta-bo en els comerços adherits en les dates que s’anunciaran pròximament.

La participació en la present Campanya, tant mitjançant la sol·licitud de bons com l’adhesió dels comerços a aquesta, implica l’acceptació i compliment de les condicions que regulen les presents Bases reguladores.

Com adherir-se a la campanya

El període d’adhesió dels comerços s’iniciarà el dia 17 de juny i finalitzarà el 31 de juliol de 2024.

Informació per als Clients

Com adquirir els bons Abona’t a Alaquàs

Els bons es podran adquirir a través d’esta pàgina web, punxant en COMPRA EL TEU BO en les dates que s’anunciaran pròximament, en horari de 9.00 a 15.00 hores, fins a esgotar existències.

Podrà adquirir-los qualsevol persona major de 18 anys. La compra s’associarà fins i tot DNI/NIE i només es permetrà la compra d’un bo per document.

El client abona el 50% del bo (50 euros) a través de la passarel·la de pagament habilitada en la web. El 50% restant ho aporta l’Ajuntament d’Alaquàs. El bo té un valor de 100 euros.

Una vegada adquirit el bo, el client rebrà un correu electrònic informant-lo del lloc i la data per a passar a recollir-lo. Si desitja que un tercer reculla el seu bo, aquesta persona haurà de presentar l’autorització i una fotocòpia del DNI del client per a recollir-lo.

Per a poder completar el procés de compra dels bons la persona haurà d’introduir les següents dades personals:

  • Nom i Cognoms.
  • DNI
  • Telèfon mòbil
  • Adreça postal
  • Correu electrònic.
  • Acceptació de les Bases específiques reguladores de la campanya.

L’ordre de sol·licitud determinarà l’accés als bons, aquests seran concedits a totes les persones sol·licitants que reunisquen els requisits establits en aquestes Bases, sense que en cap cas se supere el crèdit autoritzat en la convocatòria.

El termini per a la utilització dels bons per a la compra en els comerços participants en la campanya serà anunciat pròximament.

El bo només podrà utilitzar-se en els establiments comercials que figuren en aquesta mateixa pàgina web.

L’usuari que realitze una compra en el comerç presentarà el bo de 100,00€ per al seu bescanvi. L’establiment passarà el bo en format de targeta bancària prepagament pel datàfon. Si l’import de la compra en l’establiment excedirà de l’import del bo adquirit, el client haurà d’abonar l’excés mitjançant qualsevol mètode de pagament admés en l’establiment.

La utilització del bo serà compatible amb qualsevol mena de descompte, oferta o rebaixa disponible en l’establiment comercial per al producte que es desitja adquirir.

En cap concepte es podrà canviar el bo per diners en metàl·lic.

Es podrà fer servir parcialment el saldo de les targetes en diverses compres, per la qual cosa el consumidor podrà accedir al saldo existent en la targeta a través de www.tutarjetaregalo.com. Una vegada finalitzat el termini d’utilització, les quantitats no canviades no seran retornades al client.

La participació en la present Campanya, tant mitjançant la sol·licitud de bons com l’adhesió dels comerços a aquesta, implica l’acceptació i compliment de les condicions que regulen les presents Bases reguladores.

Els bons podrà adquirir-los qualsevol persona major de 18 anys. La compra s’associarà fins i tot DNI/NIE i només es permetrà la compra d’un bo per document.

Comerços adherits

Els bons Abona’t a Alaquàs únicament podran ser canviats en els comerços que figuren en aquest llistat.

llistat de comerços

PRÒXIMAMENT

Incidències

Durant tota la campanya es podran resoldre dubtes en:

Agència de Desenvolupament Local
desarrollolocal@alaquas.org
674.24.82.74